Modernizacja czołgu MBT Challenger 2 do warunków miejskich

Spisu treści:

Modernizacja czołgu MBT Challenger 2 do warunków miejskich
Modernizacja czołgu MBT Challenger 2 do warunków miejskich
Anonim
Obraz
Obraz

Któregoś dnia armia brytyjska mówiła o sukcesie swojego nowego projektu modernizacji istniejących pojazdów opancerzonych. W interesie sił lądowych opracowano nowy zestaw aktualizacyjny dla czołgu podstawowego Challenger 2. Zestaw środków nazwany Streetfighter II ma na celu poprawę właściwości bojowych czołgu w środowisku miejskim. W tym celu proponuje się zainstalowanie na MBT kilku nowych jednostek, urządzeń i systemów, przy jednoczesnym utrzymaniu innych urządzeń.

Najnowsze opracowanie

Poprzedni zestaw dodatkowego wyposażenia „Challenger-2” do pracy na terenach miejskich o nazwie Streetfighter został opracowany w latach 2007-2008. biorąc pod uwagę doświadczenia wojny w Iraku. Dalsze postępy technologiczne umożliwiły dalszy rozwój systemów do walki w mieście, czego wynikiem jest nowy zestaw Streetfighter II.

Rozwój nowego projektu rozpoczął się w grudniu 2018 roku i był realizowany przez kilka organizacji. Projekt wykonali specjaliści z Królewskiego Korpusu Czołgów i Laboratorium Badań i Technologii Ministerstwa Obrony (DSTL). W projekt zaangażowane są również organizacje komercyjne jako dostawcy jednostek.

5 grudnia 2019 r. na poligonie Copehill Down odbyła się prezentacja pierwszego prototypu czołgu podstawowego Challenger 2 z zestawem Streetfighter II. Samochód został pokazany dowództwu wojsk lądowych i wojsk lądowych. Po tych wydarzeniach rozpoczęto testy zaktualizowanego pojazdu w celu określenia jego rzeczywistych właściwości bojowych.

Obraz
Obraz

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony opublikowało informacje o projekcie i przebiegu testów, a także pokazało materiał filmowy z pracy doświadczonego czołgu podstawowego wraz z piechotą. Dzięki temu poznano kilka nowych szczegółów, ale ogólne perspektywy rozwoju pozostają niejasne.

Nowe wyposażenie

Projekt Streetfighter II przewiduje doposażenie seryjnego czołgu Challenger-2 w kilka nowych jednostek i systemów, które zapewniają wydajniejszą pracę w środowisku miejskim. Podjęto działania mające na celu zwiększenie zwrotności w mieście, m.in. wśród zniszczonych budynków, a także w celu poprawy świadomości sytuacyjnej i siły ognia.

Być może najbardziej godną uwagi innowacją projektu jest lemiesz spycharki zamontowany na dziobie kadłuba. Z pomocą tego urządzenia czołg podstawowy musi pokonać blokady lub barykady. Również wideo opublikowane przez brytyjski Departament Obrony demonstruje użycie ostrza do ewakuacji rannych.

Zewnętrzne boksy do transportu mienia umieszczone na błotnikach zostały poddane rewizji. Z tyłu wieży zamontowana jest charakterystyczna pancerna obudowa dla wyrzutni rakiet kierowanych.

W celu szybkiego wykrywania zagrożeń projekt Streetfighter II przewiduje system „przezroczystego pancerza” opracowany przez izraelską firmę Elbit Systems. Kompleks IronVision obejmuje zestaw kamer wideo i na podczerwień do montażu na zewnętrznej powierzchni czołgu, a także urządzenia do przetwarzania sygnału wideo i ekrany nahełmowe dla załogi. Dzięki temu tankowce są w stanie prowadzić obserwację w dowolnym kierunku bez opuszczania chronionej przestrzeni.

Obraz
Obraz

Ciekawe, że kompleks IronVision jest po raz pierwszy testowany na zbiorniku głównym. Izraelska firma rozwojowa przetestowała go już na różnych pojazdach opancerzonych, ale brytyjski Challenger 2 stał się pierwszym przewoźnikiem czołgów podstawowych.

Główne uzbrojenie czołgu pozostaje bez zmian, natomiast dodatkowy kompleks jest przerabiany. Nominalnie Challenger 2 ma tylko karabin maszynowy L94A1 sparowany z armatą i karabin maszynowy L37A2 na włazie ładowniczego – oba kalibru 7,62 mm. Projekt Streetfighter II przewiduje wzmocnienie dodatkowej broni. Czołg podstawowy otrzymuje dodatkowo zdalnie sterowaną stację uzbrojenia z ciężkim karabinem maszynowym M2 i moździerzem 60 mm na czole wieży. Oddzielna pokrywa dachu mieści wyrzutnię dla dwóch kierowanych pocisków rakietowych Brimstone II.

System kierowania ogniem jako całość pozostaje taki sam, jednak pojawiają się w nim urządzenia odpowiedzialne za użycie DBM. Ponadto na zmodernizowanym czołgu podstawowym zainstalowano nowy sprzęt komunikacyjny.

W ramach eksperymentu mały bezzałogowy pojazd gąsienicowy wchodzi w interakcję z doświadczonym czołgiem podstawowym. Produkt przeznaczony do prowadzenia rozpoznania w trudnych warunkach, m.in. w miejscach niedostępnych dla zbiornika. Z jego pomocą planowane jest dalsze zwiększanie świadomości sytuacyjnej załogi.

Doświadczony czołg Challenger 2 Streetfighter II otrzymał tylko nowe wyposażenie przewidziane w obiecującym projekcie. Nie jest jasne, czy możliwe jest jednoczesne korzystanie z dodatkowego wyposażenia z dwóch zestawów Streetfightera. Prawdopodobnie niektóre z tych jednostek mogą być używane jednocześnie i nie kolidują ze sobą nawzajem.

Obraz
Obraz

Przypomnijmy, że głównymi elementami zestawu Streetfighter są bloki pancerza górnego do montażu na dnie i bokach kadłuba. Zwiększa to odporność na ładunki wybuchowe i broń przeciwpancerną, które trafiają w boczną projekcję.

Zalety i wady

W tej chwili armia brytyjska ma tylko jeden czołg Challenger 2 wyposażony w zestaw Streetfighter II. W ciągu ostatnich kilku tygodni ten samochód był testowany i demonstrował swoje możliwości. Na podstawie wyników prowadzonych działań zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące perspektyw projektu. Nie wiadomo, czym będą.

Jak przedstawiono, projekt Streetfighter II ma zarówno mocne, jak i słabe strony. Za jednoznaczny plus można uznać dostępność narzędzi do orientacji sytuacyjnej w postaci kompleksu IronVision oraz pojazdu bezzałogowego. Ważną zaletą jest wzmocnienie dodatkowego uzbrojenia – załoga otrzymuje możliwość jednoczesnego atakowania większej liczby celów w różnych kierunkach. Propozycja zainstalowania pocisków Brimstone II może również pozytywnie wpłynąć na walory bojowe czołgu, zwiększając zasięg i prawdopodobieństwo trafienia chronionych celów.

Projekt modernizacji nie przewiduje jednak żadnych nowych środków w kontekście zwiększenia ochrony, dlatego doświadczony Challenger 2 ma tylko standardową rezerwację. Być może zestaw Streetfighter II można połączyć z elementami poprzedniego zestawu, ale takie cechy nie są bezpośrednio wymieniane ani demonstrowane.

Generalnie należy przyjąć, że montaż dodatkowego wyposażenia typu Streetfighter II może naprawdę pozytywnie wpłynąć na walory bojowe czołgu podstawowego Challenger 2. Jednak potrzebne są również inne środki. Tylko w takim przypadku czołg będzie mógł pracować efektywnie i przy minimalnym ryzyku w środowisku miejskim.

Niejasna przyszłość

Perspektywy projektu Streetfighter II nie zostały jeszcze określone. Prawdopodobnie zostaną one ustalone dopiero po zakończeniu obecnych testów. Na podstawie ich wyników można podjąć decyzję o wprowadzeniu nowego zestawu, rewizji w celu ulepszenia lub zamknięciu projektu.

Obraz
Obraz

Znane już plany resortu wojskowego mogą wpłynąć na losy nowego projektu. Obecnie, na zasadach konkurencyjnych, opracowywana jest głęboka modernizacja Challengera-2, mająca na celu utrzymanie i poprawę głównych wskaźników. O kontrakt ubiegają się dwa opracowania różnych firm i nie ma jeszcze wyraźnego faworyta. W najbliższym czasie armia wybierze najbardziej udany projekt i uruchomi seryjną modernizację sprzętu.

Nie określono, w jaki sposób plany te odnoszą się do rozwoju zestawu miejskiego. Być może niektóre rozwiązania obu projektów Streetfighter zostaną wykorzystane w większych ulepszeniach. Możliwy jest również scenariusz, w którym Streetfighter II pozostanie zestawem dodatkowego wyposażenia bez wyraźnego odniesienia do modyfikacji czołgu podstawowego.

Na razie nie można jednak wykluczyć negatywnego rozwoju wydarzeń. Podczas testów szeregu prototypów może się okazać, że Challenger 2 z zestawem Streetfighter II nie ma zdecydowanych przewag nad innymi zmodernizowanymi czołgami podstawowymi. W takim przypadku projekt może zostać zamknięty z powodu braku perspektyw.

Tak więc w kontekście rozwoju sił pancernych Wielkiej Brytanii obserwuje się bardzo ciekawą sytuację. Dowództwo nie zamierza zrezygnować z czołgu podstawowego Challenger 2 - m.in. ze względu na obiektywną niemożność stworzenia zupełnie nowej próbki. Jednocześnie plany przewidują głęboką modernizację tej techniki, a projektów tego typu jest już kilka. Co najmniej jedno z tych rozwiązań będzie musiało zapewnić w przyszłości skuteczność bojową jednostek pancernych.

Popularny według tematu